VEILIG WERKEN MET EEN GRASTRIMMER, KANTENMAAIER OF BOSMAAIER

 

Veiligheid is belangrijk als je met een grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier werkt. We sommen de belangrijkste punten op voor veilig werken met deze machines.

 

 

Je veiligheid is belangrijk: de veiligheidsuitrusting

 

Werken met krachtige machines is leuk en laat je boven jezelf uitstijgen. Maar dan moet je wel kunnen vertrouwen op effectieve en veilige beschermende kleding. Draag altijd je persoonlijke veiligheidsuitrusting. Als je werkt met een grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier, zijn een veiligheidsbril, een gelaatsscherm en veiligheidslaarzen van belang. Je vindt hierover meer informatie in de handleiding van je product . Leer je machine voor het eerste gebruik grondig kennen en zorg ervoor dat ze in perfecte staat is voordat je ze gebruikt. Indien gewenst maakt je het Jacobs Maurits team je machine klaar voor het eerste gebruik en adviseert hij je over de juiste modellen en maten van beschermende kleding, die je steeds eerst kan passen. Denk eraan dat een persoonlijke veiligheidsuitrusting geen vervanging is voor een veilige werkmethode.

 

VEILIG WERKEN MET EEN GRASTRIMMER, KANTENMAAIER OF BOSMAAIER: VOORBEREIDING

Een grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier werkt krachtig en doeltreffend. Voor het werken met zo'n krachtige machine is de voorbereiding belangrijk. Lees eerst de handleiding van je machine zorgvuldig door. Beveilig vervolgens je werkplek. Zo zorg je ervoor dat je niets en niemand schade toebrengt.

Gesloten ruimtes zijn taboe voor het werken met een benzine machine

Zodra de motor van de grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier draait, ontstaan giftige uitlaatgassen. Deze gassen kunnen geurloos en onzichtbaar zijn. Laat de machine daarom nooit in een gesloten ruimte draaien, zelfs niet voor kleine onderhoudsklusjes. Zorg altijd voor voldoende verluchting. Controleer de ondergrond van je werkplek. Zo bestaat bijvoorbeeld gevaar voor uitglijden bij gladheid, regen, sneeuw of ijs op hellingen of op oneffen terrein. Kijk uit voor obstakels: boomstronken en wortels zijn gevaarlijk om te struikelen!

 

Hou andere mensen weg als je met de machine werkt

Zorg er bij het werk voor dat er geen dieren of andere personen en zeker geen kinderen zijn binnen een straal van 15 meter. Er is acuut gevaar voor verwonding door steentjes en andere kleine voorwerpen die weggeslingerd worden! Bewaar deze afstand ook voor voertuigen of ramen. Er is gevaar voor schade aan eigendommen.

 

 

CONTROLEER DE MACHINE OP BEDRIJFSZEKERHEID

Lees voor de bedrijfszekerheid altijd de handleiding

 • Controleer het brandstofsysteem op lekken voordat je de machine start, met name de zichtbare onderdelen zoals de brandstofdop, de slangaansluitingen en de brandstofhandpomp (niet op alle machines aanwezig). Bij lekken of schade mag de motor niet gestart worden: er bestaat gevaar voor brand.
 • De combihendel of de stopschakelaar moeten gemakkelijk op STOP of 0 ingesteld kunnen worden.
 • De gashendelblokkering en de gashendel moeten soepel bewegen. De gashendel veert vanzelf terug in de vrijloopstand.
 • De stekker van de ontstekingskabel moet stevig vastzitten, anders bestaat er brandgevaar.
 • De snijgarnituur of het hulpstuk moet correct gemonteerd zijn en in perfecte staat verkeren.
 • Controleer of er geen schade of slijtage is aan de veiligheidsvoorzieningen zoals de beschermkap van het snijwerktuig of de draaischotel.
 • Als de beschermkap beschadigd of de draaischotel versleten is, moeten deze onderdelen in elk geval vervangen worden, omdat de bosmaaier anders niet veilig werkt.
 • Breng geen wijzigingen aan in de bedieningssystemen en veiligheidsvoorzieningen.
 • De handgrepen moeten droog zijn en vrij van olie en vuil.
 • Stel de draagriem en de handgreep(-grepen) in op basis van je lichaamslengte.
 • Neem bij schade of lekken contact op met ons gespecialiseerde team en laat je machine herstellen.

 

DE MACHINE VEILIG STARTEN

 

Nadat je de STIHL grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier hebt bijgetankt, kan je de machine starten. De startprocedure verschilt per model. Hoe je jouw model start, kan je lezen in de handleiding of in ons artikel over het starten van de bosmaaier.

 

Aan de slag met een grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier: veiligheid op de werkplek

 • Als je de machine in de buurt van je werkplek bijtankt, is het verstandig om de jerrycan met benzine op minstens drie meter van de werkplek te houden. Zo voorkom je dat hij beschadigd raakt.
 • Controleer de werkomgeving op mogelijke obstakels zoals takken en beoordeel de staat van het terrein. Op een gelijkmatige, stevige ondergrond sta je veilig.
 • Hou altijd een ontsnappingsweg vrij voor noodgevallen. Gladde, oneffen of beijzelde oppervlakken kunnen gevaarlijk zijn en zijn te vermijden.
 • Let er ook op dat zich geen andere personen in een straal van 15 meter bevinden.
 • Werk nooit alleen: zorg ervoor dat er andere personen binnen gehoorsafstand zijn die in geval van nood hulp kunnen bieden.

SAMENVATTING: VEILIG WERKEN MET EEN GRASTRIMMER, KANTENMAAIER OF BOSMAAIER

 

 • Lees de handleiding aandachtig door en zorg ervoor dat je ze kent
 • Controleer de machine op bedrijfszekerheid
 • Beveilig de werkplek
 • Hou andere personen, kinderen en dieren op afstand
 • Scherm voorwerpen af
 • Hou afstand tot de tankplaats en vooral tot de jerrycan met benzine
 • Zorg ervoor dat er iemand aanwezig is die hulp kan bieden