LITHIUM-ION-ACCU’S OPLADEN

 

Hier lees je welke uitspraken over het opladen van lithium-ion-accu’s correct zijn, welke al lang achterhaald zijn en waar je op moet letten.

 

 

 

 

HOELANG DUURT HET OM EEN NIEUWE LITHIUM-ION-ACCU OP TE LADEN?

Vaak wordt beweerd dat accu’s voor het eerste gebruik volledig opgeladen moeten worden. En nog het best 's nachts gedurende minstens tien uur, omdat de volledige capaciteit pas na dit oplaadproces beschikbaar is. Dit was het geval met de vroegere nikkel-cadmiumaccu’s (NiCd), die een hoge zelfontladingssnelheid hadden. Als de accu's lange tijd in de winkel lagen, werden ze automatisch ontladen.

 

Geen lange oplaadtijd voor lithium-ion-accu's

Moderne lithium-ion-accu’s hoeven voor het eerste gebruik niet zo lang opgeladen te worden. De accu’s worden geleverd met een lading van 30%. Zelfs als hij lange tijd bij een verkoper ligt, is een STIHL lithium-ion-accu beschermd tegen zelfontlading. Laad een nieuwe accu voor het eerste gebruik op tot 80-100%. Een li-ion-accu opladen duurt een half uur tot vierenhalf uur, afhankelijk van het type accu.

 

 

WAT IS HET GEHEUGENEFFECT?

Het geheugeneffect is het capaciteitsverlies van nikkel-cadmiumaccu’s (NiCd) door gedeeltelijke ontlading. De accu onthoudt de verbruikte energie en levert na verloop van tijd alleen de eerder gebruikte capaciteit in plaats van de oorspronkelijke.

 

Welke voordelen biedt gereedschap met lithium-ion-accu’s van STIHL?

 

STIHL gebruikt moderne lithium-ioncellen voor alle machines met accu. Aangezien de accu voor het eerste gebruik niet noodzakelijk volledig opgeladen moet worden, is de machine binnen enkele uren klaar voor gebruik. Reden: de zelfontlading is verwaarloosbaar. Momenteel bedraagt het capaciteitsverlies bij accu’s van STIHL slechts één tot drie procent per jaar.

 

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN VOLLEDIGE ONTLADING

De elektronica van een lithium-ion-accu brengt de accu automatisch in een rusttoestand als hij voor langere tijd niet gebruikt wordt. Dit beschermt de accu tegen een schadelijke volledige ontlading.

 

GOED OM TE WETEN!

Alle accu's van STIHL worden vanuit de fabriek aan de gespecialiseerde dealers geleverd met een laadniveau van 30 procent. Laad de accu voor het eerste gebruik op tot 80-100%. 

 

 

 

HOE GEVAARLIJK IS HET OM EEN ACCU TE LANG OP TE LADEN?

Dat een accu warm wordt tijdens het opladen is heel normaal en niets om je zorgen over te maken. In principe zijn kwaliteitsaccu’s beschermd tegen oververhitting, hoewel defecten nooit uit te sluiten zijn. Imitaties en replica's daarentegen houden meer gevaar in. De hitte die door overbelasting opgewekt wordt, veroorzaakt een thermische reactie in de accu. Zo'n reactie kan ook in een warme omgeving optreden, bijvoorbeeld wanneer de zon de accu opwarmt.  Er ontstaan giftige gassen, de accu begint te branden of explodeert. Feit is: het brandgevaar van accu’s is een actueel onderwerp dat veel gebruikers bezighoudt. Maar geldt dit in het algemeen ook voor accu’s met lithium-iontechnologie?

Weinig brandgevaar bij opladen van li-ion-accu’s

Bij moderne lithium-ion-accu’s is het brandgevaar zeer laag. Daar zorgt onder meer het ingebouwde accu-managementsysteem voor: als een lithium accu bij het laden zijn volledige capaciteit bereikt, wordt het laadproces beëindigd en wordt het stroomcircuit onderbroken. Dit voorkomt overbelasting en de daaruit voortvloeiende sterke warmteontwikkeling.

Bij warmteontwikkeling in de accu

Accu’s kunnen exploderen door overmatige warmteontwikkeling. Als een accu het toegestane temperatuurbereik vele malen overschrijdt, treedt een thermische reactie op. Deskundigen noemen deze reactie “thermal runaway" of "thermisch op hol slaan", een zelfversterkende exotherme chemische reactie. De warmteontwikkeling in de accu slaat op hol en doet de accukern smelten.

DE STRENGSTE VEILIGHEIDSNORMEN VOOR STIHL LITHIUM-ION-ACCU’S

Om overbelasting en oververhitting tegen te gaan zijn de accu's van STIHL uitsluitend voorzien van lithium-ioncellen die aan de strengste veiligheidsnormen voldoen. Zowel de accu's als de laders van STIHL zijn uitgerust met beschermingsmechanismen die overbelasting en oververhitting verhinderen.

Temperatuurcontrole door een accu-managementsysteem

Elke individuele cel in een accu wordt bewaakt door een accu-managementsysteem. Een geïntegreerde sensor meet de temperatuur op het warmste punt binnen in de accu. Als de temperatuur te hoog is, wordt het laadproces onderbroken. 

De accu en de lader wisselen voortdurend gegevens uit: zodra een laadniveau van ongeveer 80% bereikt wordt, blijft de lader automatisch verder laden met een zeer lage en zachte laadstroom. Wanneer de lithium-ion-accu opgeladen is, stopt de lader automatisch met laden en wordt het stroomcircuit onderbroken.

 

 

 

PRODUCTEN MET ACCU ALTIJD BESCHERMEN TEGEN VOCHT EN HITTE

Een accu of een product met een geïntegreerde accu mag niet aan alle omgevingsinvloeden blootgesteld worden. Bescherm je accu daarom tegen vocht en regen en tegen open vuur. De maximale thermische belasting mag niet hoger zijn dan 100 graden Celsius.

 

 

Wat betekenen de symbolen op je accumachine ? 

 

 

 

 

MOCHT DE ACCU TOCH TE WARM WORDEN

Elektrische voorzorgsmaatregelen in de accu, de lader en de machine voorkomen oververhitting en schakelen de functies op kritieke punten automatisch uit. Voor het onwaarschijnlijke geval van oververhitting zitten alle accucellen in een robuuste en brandvertragende behuizing.

HEEFT DE TEMPERATUUR VAN EEN ACCU INVLOED OP DE GELEVERDE ENERGIE?

Het is een mythe dat je een accu tijdens het opladen op de verwarming moet leggen. Volgens deze theorie zou de elektrische activiteit toenemen door de warmtetoevoer, wat de  lithium accu tijdens het opladen zou beschermen en zijn levensduur zou verlengen. Een volledig ontladen accu zou je zelfs voor korte tijd opnieuw kunnen activeren door hem te verwarmen, omdat alleen een warme accu zijn volledige energiereserves zou kunnen benutten. Deze theorie is onjuist en je accu wordt er zelfs door beschadigd.

Lithium-ion-accu’s niet op de verwarming leggen

Een lithium-ion-accu mag je niet op de verwarming leggen om op te laden. Je spaart de accu niet en de capaciteit stijgt ook niet. Te hoge of te lage temperaturen kunnen zelfs schadelijk zijn voor de accu. Laad daarom de accu het liefst op bij normale kamertemperatuur of ook buiten bij gematigde buitentemperaturen. 

Tijdens het laden en ontladen van de lithium-ion-accu verplaatsen de ionen zich in feite van de ene naar de andere elektrode, afhankelijk van de richting van de stroom. Als de accu tijdens het proces te veel opwarmt, worden deze deeltjes versneld en wordt het materiaal afgebroken. Dat verkort de levensduur van de accu. Als de accu ernstig oververhit raakt, kunnen in het ergste geval licht ontvlambare gassen ontstaan. De accu wordt onbruikbaar. In het algemeen adviseren wij om altijd rekening te houden met het toegestane temperatuurbereik van de accu.

 

Te hoge temperaturen verkorten de levensduur van de accu

Een moderne lithium-ion-accu bestaat uit een anode, een kathode, een separator en een elektrolyt. Een elektrolyt is een chemische verbinding in een vloeibare of gelachtige toestand. Dit materiaal zorgt voor het transport van de elektrisch geladen deeltjes (ionen) tussen de anode en de kathode. Als de temperaturen te hoog zijn, verplaatsen de ionen zich tussen de anode en de kathode en wordt het materiaal afgebroken. De accu wordt onbruikbaar.

 

DE ACCU BESCHERMEN TEGEN KOU EN VORST

 

Ook te lage temperaturen zijn schadelijk voor de accu. Want in tegenstelling tot de versnelling van deeltjes bij verhitting worden de processen bij koude trager. Een bevroren accu kan helemaal niet opgeladen worden. Daarom raden wij aan om machines met accu in de winter niet buiten te bewaren. De beste plaats voor het opbergen van je machine en het opladen van de accu is een ruimte met een gematigde temperatuur, bijvoorbeeld de kelder of de garage. 

 

Ideale oplaadtemperaturen voor lithium-ion-accu’s

STIHL accu's kunnen zonder problemen opgeladen worden bij een temperatuur van +5 tot +40 graden Celsius. De STIHL opladers voor lithium accu’s bieden ook extra veiligheid: als je accu na langdurig gebruik te warm geworden is, zal het laadproces pas beginnen als de temperatuur tot binnen een bepaald bereik gezakt is. 

 

VOLLE KRACHT MET STIHL LADERS

 

Laadstations zoals de AL 500 snellader ondersteunen actief de koeling van Li-ion-accu's door middel van een geïntegreerd luchtkoelingssysteem. Hier vind je meer informatie over onze acculaders:

 

 

De laadindicator op de STIHL accu

De vier leds op de accu geven de laadstatus weer, maar kunnen ook storingen van de machine of de accu aangeven. Druk hiervoor gewoon op de knop op de accu. De leds branden ongeveer vijf seconden groen en geven dan de laadstatus aan. Knippert maar één led groen, dan duidt dit op een lage lading. Als de accu in de lader zit, geven de groene leds ook de laadstatus aan (als geen enkele led brandt, is het laadproces voltooid). Als de leds rood branden of knipperen, is er een storing.

 

 

SAMENVATTING: EEN LI-ION-ACCU OPLADEN

  • Lithium-ion-accu’s van STIHL moeten voor het eerste gebruik tot 80-100% opgeladen worden.
  • Veiligheidstechnologieën voorkomen dat lithium-ion-accu’s oververhit raken.
  • Je kan ze zonder zorgen ‘s nachts opladen.
  • Bescherm lithium-ion-accu’s tegen vocht, hitte en kou.