EEN HAAG PLANTEN: STAP VOOR STAP NAAR NATUURLIJKE BESCHERMING TEGEN INKIJK

Of het nu gaat om een bescherming tegen inkijk of een vormgevingselement voor de tuin: ontdek hoe je op de juiste manier een heg plant met onze handleiding.

 

OVERZICHT: HEGGEN PLANTEN

  • Evt. graszoden en onkruid verwijderen, de grond losmaken

  • Compost of plantenaarde aanbrengen

  • Verloop van de heg met richtsnoer markeren

  • Plantgaten uitgraven, planten van de haag op de juiste afstand en diepte inzetten

  • Plantgaten opvullen, aarden wal rond de planten ophopen, water geven, houtspaanders en mulch erover verspreiden

  • Snoei lange plantenscheuten een derde tot de helft af

 

 

WANNEER KAN JE HET BEST EEN HEG PLANTEN?

Wanneer je een heg moet planten, hangt af van het type heg. Planten die hun blad verliezen, moeten tussen half oktober en half november of tussen maart en april worden geplant, terwijl groenblijvende planten en naaldgewassen het best voordat ze beginnen uit te lopen in april of na afloop van de groei eind augustus geplant worden.

 

TOT WANNEER KAN JE EEN HAAG PLANTEN?

Je kan een heg het hele jaar door in de plantenbak planten. Bij vorst of voorspelde hitteperioden moet je de planten echter verplaatsen. Voorjaar en najaar zijn het beste geschikt om heggen te planten.

 

HOE VER MOET EEN HEG VAN DE SCHUTTING VERWIJDERD ZIJN?

Hoe ver een heg van de schutting moet staan, hangt af van de optimale groeiomstandigheden. Plan voldoende afstand in om de heg gemakkelijk te kunnen snoeien en onderhouden. Houd bij hekken die langs een perceelgrens lopen rekening met de door de overheid vastgelegde minimumafstanden.

 

HOEVEEL HEGGENPLANTEN GEBRUIK JE PER METER?

Hoeveel heggenplanten je per meter zet, bepaalt het soort heg. In principe kun je bij heggen tot ongeveer 100 centimeter hoogte drie tot vier planten per strekkende meter zetten en bij planten tot 250 centimeter hoogte twee tot drie planten.

 

HOE DIEP MOET JE GRAVEN OM EEN HEG TE PLANTEN?

Hoe diep je moet graven om een haag te planten, hangt af van de omvang van de wortels van de planten. Graaf in principe een schopbreedte dieper en breder dan de wortelkluiten in werkelijkheid zijn.

 

HOE KRIJG IK EEN COMPACTE HEG?

Je krijgt een compacte heg door het vertakken van de heg te stimuleren. Bij bladerhout dat je in het voorjaar hebt gezet, kan je lange scheuten direct met een derde tot de helft inkorten. Bij een heg van naaldhout wacht je tot het volgende jaar met deze snoei.

 

 

HEG PLANTEN: DE VOORBEREIDING

Voordat je je heg plant, kan je het beste het verloop van de heg zo precies mogelijk plannen. Houd hierbij ook rekening met de grootte die de planten van de haag de komende jaren zullen bereiken. Met de volgende punten denk je aan alles wat belangrijk is.

 

DE VEREISTE GRENSAFSTAND IN ACHT NEMEN

Als je heggen wilt planten om je terrein in te perken, denk dan aan de nodige grensafstand tot de buurman. Want voor het aanleggen van heggen bestaan er officiële afstandsbepalingen, die op lokaal niveau kunnen verschillen. Voordat je aan de slag gaat, moet je bij de lokale overheid navragen op welke afstand de heggen in je gemeente tot aan de perceelgrens mogen worden geplant en waar je rekening mee moet houden.

Vaak komt het ook aan op de geplande grootte van de heg. In de meeste gemeentes moeten heggen die tot twee meter hoog kunnen worden bijvoorbeeld een minimale afstand van 50 centimeter aanhouden. Als je nog hogere heggen wilt zetten, is vaak een afstand van één of zelfs twee meter tot de perceelgrens vereist. Zijn de percelen al door een schutting van elkaar afgebakend? Dan gelden de overheidsvoorschriften meestal toch. Als je in zo'n geval een heg wilt planten, geldt echter ook de afstand tot de grens, niet tot de schutting.

Wist je dat...? De afstand van heggen tot de perceelgrens wordt gemeten op de plek waar de stam die het dichtst bij de grens staat uit de grond komt. Afhankelijk van hoe je later je heg snoeit, kan de optische afstand van een heg tot de buren of de openbare weg dus kleiner zijn.

 

HOUD AFSTAND TOT ANDERE PLANTEN

Als je heggen wilt planten als ruimtedeler of als je er een zitplaats mee wilt inkaderen, dan spelen overheidsvoorschriften geen rol. Met het oog op je overige planten is het toch raadzaam om de juiste afstanden in acht te nemen. Zo zorg je er aan de ene kant voor dat de planten elkaar niet in de groei hinderen en heb je aan de andere kant voldoende ruimte om je heg optimaal te verzorgen. Richt je daarvoor op de geldende grensafstand van heggen in je gemeente en op de optimale groeiomstandigheden van de aangrenzende planten. Exemplaren die veel licht nodig hebben, mogen bijvoorbeeld niet in de schaduw van de nieuw aangelegde heg staan. 

 

 

EEN HAAG PLANTEN: STAPSGEWIJZE HANDLEIDING

Wil je heggen met zogenoemde naakte (onbedekte) wortels planten? Zet ze dan ongeveer een uur voor het planten in een emmer of bak met water. Hierdoor worden de planten optimaal voorbereid. Als je heggenplanten in potten hebt, kan je ze vlak voor het planten onderdompelen in water tot er geen luchtbelletjes meer opborrelen. Daarna ga je aan de slag.

 

 

BENODIGD MATERIAAL EN GEREEDSCHAP OM HEGGEN TE PLANTEN

 

Heb je aan alles gedacht en goed gepland? Dan kan je de mouwen opstropen en aan de slag. Je hebt de volgende materialen en gereedschappen nodig om een heg te plaatsen:

 

 

Stap 1 : Bodem voorbereiden 

Verwijder afhankelijk van de locatie eventueel aanwezige graszoden. Maak nu de grond los en verwijder ook meteen ongewenst onkruid. Breng vervolgens ruim twee centimeter dikke compost of potgrond aan. Deze laag mengt zich later bij het uitgraven van de plantgaten automatisch met de bodem.


Stap 2 : Verloop van de heg markeren 

Markeer eerst het geplande verloop van de heg. Gebruik hiervoor houten paaltjes en verbind deze met behulp van het richtsnoer. Controleer het verloop van de heg met het meetlint en zorg ervoor dat je de heg op de juiste afstand van de perceelgrens en andere planten zet.


 

Stap 3 : Plantgaten of sleuven uitgraven

Gebruik de spade of de graafvork om een kuil te graven. Deze is in het ideale geval een schopbreedte dieper en breder dan de wortelkluiten van je hegplanten. Als je een plantafstand van 50 centimeter of meer hebt, kan je in plaats van een sleuf beter alleen gaten maken om de heg te zetten. Maak in beide gevallen na het uitgraven ook de bodem op de uitgegraven punten los.


 

Stap 4 : Heg op de juiste afstand platen 

Je kan nu de heg planten. Verwijder hiervoor eerst het doek om de wortelkluiten. Plaats of leg de hegplanten vervolgens op de juiste afstand en op de juiste diepte in de uitgegraven sleuf of de gaten. Als je een heg van beuken aanlegt, mag je de planten niet te diep in de grond zetten. Beuken houden zelfs niet van een beetje opgehoopte aarde. Als hulpmiddel voor de juiste afstand tot de planten kunt je een vooraf op maat gemaakt stuk hout gebruiken. Je kan de plaatsen ook met zand markeren.


 

Stap 5 : Hegplanten uitlijnen en planten met onbedekte wortels goed water geven

Vul het plantgat ongeveer voor de helft en zet de pas geplante heg rechtop en recht. Je kan het beste oriënteren aan je richtsnoer en de heg ook met een beetje afstand bekijken om de planten zo goed mogelijk uit te lijnen. Als je een heg met onbedekte wortels hebt geplant, moet je deze water geven.

STIHL tip: voordat je de wortels van de hegplanten met aarde bedekt, meng je de uitgegraven aarde met enkele spaanders en compost of potgrond.


Stap 6 : Aarde ophopen, heg gieten en bemesten

Vul nu de plantgaten volledig met verrijkte aarde, stamp ze licht aan en leg een aarden wal rond de planten. Na het planten geef je de hegplanten royaal water zodat ze goed kunnen aanzetten. Hark na het besproeien spaanders en grove schorsmulch door de grond om de hegplanten optimaal te bemesten.


 

Stap 7 : Planten snoeien bij heggen die hun blad verliezen

Als je in het voorjaar heggen van loofbomen plant, moet je met de heggenschaar in de laatste stap een derde tot de helft van de scheuten wegsnoeien. Gebruik een snoeischaar voor de fijne afwerking en bij extra dikke takken. Door de snoei kun je de vertakking bij heggen stimuleren, zodat de heg sneller ondoorzichtig kan groeien. Bij beplanting in de herfst voer je deze stap pas uit bij het onderhoud van de heggen in het volgende voorjaar. Hark ten slotte het groenafval bij elkaar en gooi het op de juiste manier weg.

Na het planten van de haag zorg je er door regelmatig onderhoud van de heg voor dat je heg langdurig gezond kan groeien en dat heggenziektes achterwege blijven.


 

HET PLANTEN VAN EEN HEG PLANNEN: NATUURLIJKE BESCHERMING TEGEN INKIJK OP MAAT

Als natuurlijk alternatief voor schuttingen en muren kan je heggen planten om je perceel naar wens af te bakenen. Afhankelijk van de soorten heggen die hiervoor in aanmerking komen, creëer je met relatief weinig inspanning een individuele afbakening op maat. Van de sierlijke heg op kniehoogte tot een natuurlijke afscherming tegen inkijk van meerdere meters hoogte kun je allerlei heggen planten.

Door deze grote variatie kan je ook heggen planten voor een individuele indeling van je tuin. Denk vooral aan deze mogelijkheid op het moment dat je je tuin wilt plannen en aanleggen of een grote verandering wilt doorvoeren.

 

 

WANNEER PLANT JE EEN HEG HET BEST?

Het beste moment om een heg te planten, hangt af van de heg die je wilt aanleggen. In principe plant je heggen met onbedekte wortels die hun blad verliezen het best tussen half oktober en midden november. Als alternatief zijn ook de maanden maart en april goed geschikt om dergelijke heggen te planten.

 

Als je groenblijvende hegplanten of naaldbomen wilt zetten, kan je dat naar keuze doen vlak voordat ze beginnen uit te lopen in april of na afloop van de groeiperiode eind augustus. Zo heeft je nieuw geplante heg nog genoeg tijd om goed te groeien voor de winter.

Je wilt zo vrij mogelijk beslissen wanneer je je heg wilt planten? Dan is de plantenbak misschien wel de beste variant voor jou. Want in de plantenbak kun je heggen het hele jaar door planten. 

Alleen bij vorst of voorspelde hitteperioden mag je ook geen heggen aanleggen in de plantenbak. Om te voorkomen dat je stress bij het water geven krijgt, zijn het voorjaar of de herfst het best geschikt. Een plantenbak is ideaal als je later een heg met gaten wilt bijwerken. De plant kun je eerst in de bak laten aangroeien om hem later uit te planten.


JOUW UITRUSTING VOOR HET ONDERHOUD VAN HEGGEN

 

WELKE HEG PLANT JE OP BEPAALDE PLAATSEN?

Om ideaal te kunnen groeien tot een goede bescherming tegen inkijk, hebben planten in een heg een optimale locatie nodig. Kies daarom ook vanuit dit gezichtspunt jouw planten.

 

Weinig eisende heggen, zoals taxus of rhododendrons, kun je ook op een plek met veel schaduw planten. Geheel in de schaduw groeien echter de meeste heggen niet compact en gezond.

Als je heggen op een zonnige plek wilt planten, kan je kiezen uit een groot aantal soorten. Afhankelijk van de gewenste hoogte kan je onder andere heggen van cypressen of de levensboom aanleggen.

Voor de tuinomranding zijn buxusheggen even populair als praktisch. Want bij de juiste verzorging groeit de buxus bijzonder ondoorzichtig.

 

DE BREEDTE EN HOOGTE VAN DE HEGGENPLANTEN INPLANNEN

Een laatste punt voor de planning betreft de breedte en hoogte van je toekomstige heg. Daarvan hangt namelijk af hoeveel planten je per strekkende meter heg moet planten. Afhankelijk van de grootte en het plantentype kunnen twee tot drie, drie tot vier of vier tot vijf planten per strekkende meter nodig zijn.

Voor heggen tot 100 centimeter hoogte kan je het beste drie tot vier planten per strekkende meter inplannen, voor heggen tot 250 centimeter hoogte zijn ongeveer twee tot drie planten per strekkende meter nodig.

 

 

STIHL pro tip: reken bij vrijstaande heggen de eerste plant in de heg voor de eerste meter maar één keer mee. Als je bijvoorbeeld vier heggenplanten per strekkende meter zet, heb je voor de eerste meter vijf planten nodig en voor alle andere slechts vier planten. Dit komt overeen met een plantafstand van 25 centimeter.