Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt Jacobs Maurits bvba, gevestigd te Herbergstraat 14, 9310 Moorsel te België (BE 0417 768 805), aangeduid als Jacobs Maurits bvba. Op alle aanbiedingen van Jacobs Maurits bvba zijn de levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Jacobs Maurits bvba op internet. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via het bestelformulier op internet of betalingsbevestiging. Jacobs Maurits bvba heeft het recht om zonder opgaven van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Alle actieprijzen vermeld in onze webshop zijn geldig tot einde actie of zolang de voorraad strekt.

3. Aanbiedingen op de website

Alle op de website van Jacobs Maurits bvba vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en er voorraad is. Jacobs Maurits bvba behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. Onder voorbehoud van ict-, type- of drukfouten.

4. Prijzen

Alle prijzen van Jacobs Maurits bvba zijn inclusief 21% BTW. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van Jacobs Maurits bvba onder voorbehoud van type- of drukfouten. Vermeldingen van extra acties of kortingscodes zijn enkel geldig in onze webshop of met uitzondering van vermelding in onze fysieke winkel.

5. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden van ontbinding zijn. De illustraties zijn voorbeeldfoto's, het uiterlijk en de feitelijke toepassing van de uitrustingskenmerken op het product kunnen - bij gelijke functionaliteit - afwijken van de getoonde afbeeldingen. De afbeeldingen zijn voorbeeldfoto's. Het uiterlijk en de specifieke bevestiging van de kenmerken van het product kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen, hoewel de functionaliteit vergelijkbaar is.

6. Betaling

Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via bancontact en of via overboeking vooraf op onze rekening.

 

Er kan betaald worden met elektronische ECO-cheques in de fysieke winkel van Jacobs Maurits bv als in de webshop jacobsmaurits-webshop. Dit is enkel geldig op electrische en accu toestellen, handgereedschapen en toebehoren. Dit is NIET geldig op verbrandingsmotoren zoals grasmaaiers, kettingzagen, zitmaaiers, ...

7. Verzending

De producten reizen voor risico van Jacobs Maurits bvba. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken worden de producten door de vervoerder opgeslagen.
Als de koper de producten weigert in ontvangst te nemen bij bezorging, worden ze teruggestuurd naar Jacobs Maurits bvba. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen de 3 weken niet heeft afgehaald van de door de vervoerder opgegeven opslagplaats, heeft Jacobs Maurits bvba het recht u een factuur te sturen van de door Jacobs Maurits bvba gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Bestellingen die na ontvangst door de klant geweigerd of geretourneerd worden vallen de verzendkosten volledig ten koste van de verzender.

Bestellingen die tijdens ontvangst door de klant geweigerd worden vallen volledig ten koste van Jacobs Maurits bv.

Bestellingen die voor 16u geplaatst worden op de webshop van Jacobs Maurits bv zullen deze zelfde werkdag nog verwerkt worden en verzonden worden mits voldoende voorraad.

* Bestellingen worden niet verwerkt en verzonden op zon- en feestdagen en de vooraf opgestelde verlofperiodes.

8. Levering

Na ontvangst van betaling volgt levering binnen de 2-5 dagen. Mocht de levertermijn de 14 dagen overschrijden dan krijgt de verkoper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Overschrijding van een levertermijn geeft de koper nooit het recht op enerlei schadevergoeding. Indien de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen kunnen geleverd worden heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder het recht op schadevergoeding.

9. Garantie

Jacobs Maurits bvba hanteert als garantietermijn de wettelijke voorschriften van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de opgeven garantie door de fabrikant van het geleverde product.

Voor particulieren bedraagt de garantieperiode 24 maanden en voor professionelen 12 maanden. Jacobs Maurits bvba geeft geen garantie op verbruiksproducten ( accu, etc. .. ) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 • Indien de koper de producten heeft verwaarloosd
 • Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht
 • Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende onheilen
 • Indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de handleiding omgeschreven wijze is gebruikt
 • Indien het apparaat wordt gebruikt met verkeerde accessoires

10. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten door Jacobs Maurits bvba wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

11. Aansprakelijkheid

Jacobs Maurits bvba aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke zouden zijn veroorzaakt door een defect aan het geleverde product.
Jacobs Maurits bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

12. Bedenktijd en opzegtermijn

Bij elke overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via internet of telefoon) heeft de consument een opzegtermijn van 6 dagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgave van redenen. Jacobs Maurits bvba mag hiervoor boete in rekening brengen van € 5,00. Als de consument binnen de 6 werkdagen al betaald heeft, en binnen deze 6 dagen alsnog de overeenkomst herroept, is Jacobs Maurits bvba verplicht om binnen de 30 dagen de betaling terug te storten.
Uiteraard is de overeenkomst alleen te herroepen als de goederen onaangeroerd in originele verpakking kunnen worden teruggenomen. Bij een ontstane waardevermindering van het product kan hiervoor schadevergoeding gevraagd worden.

13. Rechtbank

Voor rechtszaken is het Belgisch recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Jacobs Maurits bvba zal de uitspraak van de rechter bindend zijn. Als plaats van handeling voor klachten en als bevoegde rechtbank is uitdrukkelijk Aalst overeengekomen.

14. Privacy Policy

Jacobs Maurits bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Jacobs Maurits bvba zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Jacobs Maurits bvba gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 • Om het winkelen bij Jacobs Maurits bvba zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

 • Als u bij Jacobs Maurits bvba een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Jacobs Maurits bvba verkoopt uw gegevens niet:

Jacobs Maurits bvba zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Algemene verkoopsvoorwaarden ivm de facturatie.